Yhdistyksen vuosikello

TAMMIKUUHELMIKUUMAALISKUUHUHTIKUU
 • Hallituksen kokous X2
 • Haavapäivien järjestelyt
 • Budjetin laatiminen
 • Haavapäivät
 • Vuosikokous
 • Järjestäytymiskokous
 • Jäsenmaksulaskutus alkaa
 • Haava-lehti nro 1 ilmestyy
 • Hallituksen yhteystietojen päivitys
 • Ilmoitukset patentti- rekisteriin
 • Nimenkirjoitusoikeuksien ilmoitus pankkiin
 • Hallituksen kokous
 • Koulutusten suunnittelutyö alkaa
 • Yhdistyksen veroilmoitus
 • Hallituksen kokous
 • Tutkimus- ja kehittämis- rahaston apurahan hakuaika päättyy
 • Auktorisoitujen haava- hoitajien koulutus
TOUKOKUUKESÄKUUHEINÄKUUELOKUU
 • Hallituksen kokous
 • EWMA -konferenssi
 • Haava-lehti nro 2 ilmestyy
 • Hallituksen kokous
 • Kesäkuun apuraha- päätökset
 • Lomakuukausi
 • Hallituksen kokous
 • Ideariihipäivä
 • Alueellisten ilmoittautuminen aukeaa
SYYSKUULOKAKUUMARRASKUUJOULUKUU
 • Hallituksen kokous
 • Auktorisoinnin haku alkaa
 • Haavapäivien ohjelma
 • EPUAP -konferenssi
 • STOP -painehaavapäivän materiaalit
 • Hallituksen kokous
 • Alueellinen haavakoulutus
 • Haavapäivien koulutus-ilmoitukset alan lehtiin
 • Haavapäivien ilmoittautuminen alkaa
 • Haava-lehti nro 3 ilmestyy
 • Hallituksen kokous
 • Alueellinen koulutus
 • Auktorisointityöryhmän kokous
 • STOP –painehaava päivä
 • Abstraktien jättö aukeaa
 • Vuosikokouskutsu
 • Joulukuun apurahapäätökset
 • Vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen
 • Haavapäivien järjestelyt
 • Auktorisointityöryhmän päätökset hakijoille
 • Haava-lehti nro 4 ilmestyy