Toimikunnat

Opintopäivätoimikunta:
Valtakunnalliset Haavapäivät
Auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivä
Alueellisten koulutuspäivät

Lea Pulliainen, pj
Heli Kallio
Kirsti Ahmajärvi
Tiia Repo
Kielo Turtiainen
Anna Hjerppe, kutsuttu asiantuntija

Abstraktityöryhmä

Leena Berg, pj
Heli Kavola
Salla Seppänen 
Arja Korhonen

Tutkimus-ja kehittämistoimikunta

Lea Pulliainen, pj
Maarit Ahtiala
Kirsti Ahmajärvi
Maria Honkala

Kansainvälinen toimikunta

Maarit Ahtiala, pj
Lea Pulliainen
Kisti Ahmajärvi
Salla Seppänen, kutsuttu asiantuntija

Tiedottamis- ja julkaisutoimikunta ja nettisivut
(sisältää yhteistyön muiden yhdistysten ja organisaatioiden kanssa)

Maarit Ahtiala, pj
Heli Kallio
Tiia Repo
Lea Pulliainen

Auktorisointityöryhmä

Heli Kallio, pj
Ansa Iivanainen
Maire Kolimaa
Päivi Salminen-Peltola
Salla Seppänen, kutsuttu asiantuntija
Sirpa Paananen, kutsuttu asiantuntija

Haava-lehden toimitusneuvosto

Päätoimittaja
Ansa Iivanainen

Toimitusneuvoston puheenjohtaja
Heli Kavola

Toimitusneuvoston sihteeri
Sari Ilmarinen

Toimitusneuvosto
Heli Kallio
Maria Nevalainen
Opri Kuokkanen
Lea Pulliainen
Tiia Repo