Toimikunnat

Opintopäivätoimikunta

Valtakunnalliset Haavapäivät
Auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivä
Alueellisten koulutuspäivä

Sari Korhonen (pj)
Maria Honkala
Päivi Kuusisto
Lea Pulliainen
Kirsti Ahmajärvi
Timo Ruohoalho

Abstraktityöryhmä

Heli Kavola (pj)
Arja Korhonen (sihteeri)
Leena Berg
Maarit Ahtiala
Kirsti Ahmajärvi

Tutkimus-ja kehittämistoimikunta

Timo Ruohoalho (pj)
Kirsti Ahmajärvi
Lea Pulliainen
Maria Honkala
Mervi Niskanen

Kansainvälinen toimikunta

Lea Pulliainen (pj)
Jenna Olkkonen
Kirsti Ahmajärvi
Timo Ruohoalho
Sari Korhonen
Maarit Ahtiala, kutsuttu asiantuntija
Salla Seppänen, kutsuttu asiantuntija

Tiedottamis- ja julkaisutoimikunta ja nettisivut

Sisältää yhteistyön yhdistysten ja organisaatioiden kanssa

Jenna Olkkonen (pj)
Sari Korhonen
Maria Honkala
Päivi Kuusisto

Auktorisointityöryhmä

Heli Kallio (pj)
Ansa Iivanainen
Maire Kolimaa
Leena Berg
Salla Seppänen, kutsuttu asiantuntija
Sirpa Paananen, kutsuttu asiantuntija

Haava-lehden toimitusneuvosto

Päätoimittaja
Ulla Nuutinen

Toimitusneuvosto

Sari Korhonen (pj)
Lea Pulliainen
Maria Honkala
Marjaana Tuomisaari
Mervi Niskanen
Timo Ruohoalho
Päivi Virkki
Emilia Kielo
Kielo Turtiainen