Historia

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustamisidea sai alkunsa HYKSin (Helsingin yliopistollinen keskussairaala) Plastiikkakirurgian klinikassa. Kimmokkeena perustamiselle  oli Euroopassa olevat haavanhoitoyhdistykset sekä Plastiikkakirurgian klinikan professori, ylilääkäri Sirpa Asko-Seljavaaran kannustava ote. Osastonhoitaja Helvi Hietanen alkoi järjestelemään perustavaa kokousta yhdessä Tuija Kuusmetsän kanssa.

Perustamiskokous pidettiin 17.11.1995 Helsingissä Meilahden sairaalassa. Läsnä oli 54 asiasta kiinnostunutta alan ammattilaista, joihin kuului myös yritysmaailman edustajia. Kokoukseen kutsuttiin haavanhoidosta kiinnostuneita henkilöitä ja  haavanhoitotuotteita myyvät yritykset kutsuivat haavanhoidon kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä perustavaan kokoukseen.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan ovat allekirjoittaneet professori Sirpa Asko-Seljavaara, osastonhoitaja Helvi Hietanen, apulaisosastonhoitaja Raija Hietikko sekä apulaisosastonhoitaja Päivi Äikää. Hallituksen jäsenet valittiin  Perustamiskokouksen jälkeen. Puheenjohtajaksi valittiin osastonhoitaja Helvi Hietanen Töölön sairaalasta, varapuheenjohtajaksi erikoissairaanhoitaja Pirja Vehviläinen Iho- ja Allergiasairaalasta, sihteeriksi sairaanhoitaja AMK Opri Eronen Päijät-Hämeen keskussairaalasta, rahastonhoitajaksi sairaanhoitaja Timo Hujanen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta sekä muiksi jäseniksi apulaisosastonhoitaja Seija Haataja Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, apulaisosastonhoitaja Tarja Hakkarainen Peijaksen sairaalasta, terveydenhoitaja Silja Helistö Helsingin kaupungin avoterveydenhuollosta, erikoissairaanhoitaja Sirkka-Liisa Niskanen Keski-Suomen keskussairaalasta ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala Turun terveyskeskuksesta. Suomen haavanhoitoyhdistys merkittiin patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 10.12.1996.

Perustajajäsenet:
Professori Sirpa Asko-Seljavaara
Osastonhoitaja Helvi Hietanen
Apulaisosastonhoitaja Raija Hietikko
Apulaisosastonhoitaja Päivi Äikää HYKS:n Plastiikkakirurgian klinikasta
sekä 54 muuta haavanhoidosta kiinnostunutta hoitotyön ammattilaista

Juhlakirja, Haavanhoidon vuosikymmen