Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallituksen esittely

Lea Pulliainen
Puheenjohtaja

Koulutukseltani olen plastiikkakirurgian erikoislääkäri, LL, ja olen valmistunut Kuopiosta plastiikkakirurgiksi vuonna 2004. Olen myös sairaanhoitaja, opistotasolta ja ilman erikoistumista. Sairaanhoitajaksi valmistuin Mikkelin Terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1988. Töölön sairaalassa olen työskennellyt plastiikkakirurgina vuodesta 2004, raaja-, sarkooma-, trans- ja haavatiimissä. Erityisen paljon olen työskennellyt akuuttien traumahaavojen ja avomurtumien parissa. Olen HUSn Haavakeskuksen alipainetyöryhmän puheenjohtaja. Lääkäriliiton myöntämän haavahoidon erityispätevyyden sain viime vuonna. SHHYn hallituksessa olen ollut 4 vuotta, ennen nyt alkanutta puheenjohtajuuttani.


Sari Korhonen
Varapuheenjohtaja

Toimin Sosterissa, Savonlinnan keskussairaalassa kirurgisella osastolla 2 A sairaanhoitajana ja lisäksi haavapkl:lla. Sairaanhoitajana olen toiminut jo kaikkiaan 26 vuotta, josta lähes 14 vuotta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa reilut 10 vuotta. Olen käynyt haavahoidon erikoistumisopinnot Mikkelissä 2003. Auktorisoitu haavahoitaja minusta tuli 2006, päivitykset 2010, 2014 ja 2018. Sosterissa toimin haavatyöryhmässä puheenjohtajana ja lisäksi olen mukana useammassa työryhmässä haavahoitoon liittyen. Työhöni kuuluu haavakoulutuksien suunnittelu ja järjestäminen, lisäksi vedän yhdessä kollegan kanssa haavayhdyshenkilöiden tapaamisia (esh, pth sekä kh). Teen haavahoidon konsultointia hyvin paljon. Olen aiemmin toiminut Suomen Haavanhoitoyhdistyksessä kuusi vuotta rahastonhoitajana (2008-2014). Nyt aloitin toisen vuoden hallituksessa varapuheenjohtajana.


Mervi Niskanen
Sihteeri

Työskentelen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä kirurgian poliklinikalla asiantuntijasairaanhoitajana. Toimipaikkanani on haavakeskus, jossa työhöni kuuluu kolmena päivänä viikossa välitöntä haavapotilaiden hoitotyötä ja konsultointia. Kahtena päivänä viikossa projektiluontoista työtä haavahoidon kehittämiseksi yhtymässämme. Tähän kuuluu tammikuussa 2019 aloittanut haavakeskus, painehaavojen ennaltaehkäisy sekä mm. haavapassikoulutus. Vetovastuullani on keskussairaalan haavatyöryhmä sekä koko yhtymän alueellinen haavatyöryhmä.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1994. Koko työurani olen työskennellyt haavapotilaiden parissa. Valmistuttuani plastiikkakirurgisella vuodeosastolla ja 2004 alkaen toimintojen yhdistyessä plastiikka-,mamma-, thorax- ja verisuonikirurgisella vuodeosastolla Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kotisairaalassa työskentelin 2008-2015 välisen ajan. Palasin takaisin erikoissairaanhoitoon kirurgian poliklinikalle haavahoitajaksi syksyllä 2015.

Haavahoidon erikoistumisopinnot suoritin Mikkelissä 2010-2011. Auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen sain 2013 ja kertaalleen olen tämän päivittänyt.

Hallituksen jäsenenä ja sihteerinä olen ensimmäistä vuotta.


Päivi Kuusisto
Rahastonhoitaja

Työskentelen Kymsotessa  Kymenlaakson Keskussairaalan hematologisen ja onkologisen osaston 7B palveluesimiehenä. Minulla on myös haavahoitajan toimi, joka käsittää haavahoitoon liittyvien koulutusten järjestämistä Kymenlaakson alueella yhdessä kollegojen kanssa. Konsultoin tarvittaessa haavanhoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä olen ollut Kymsoten sairaalapalvelujen sekä Kymenlaakson alueellisen haavatyöryhmän puheenjohtaja. Sairaanhoitajaksi olen valmistunut 2002. Haavahoitajan erikoistumisopinnot suoritin Mikkelissä vuonna 2006 ja auktorisoinnin sain 2008, jonka olen päivittänyt 2011, 2015 ja 2019. Hallinnon ja johtamisen opinnot sairaanhoitaja YAMK suoritin 2011 Tampereella. Suomen haavanhoitoyhdistyksen jäseneksi liityin heti sairaanhoitajaopintojeni alkaessa, koska haavahoito kiinnosti kovin jo aiemmassa ammatissani perusterveydenhuollossa. Haavoja olen päässyt hoitamaan sairaaloissa ja avohoidossa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sisätaudeista kirurgiaan. Suomen haavanhoitoyhdistyksen rahastonhoitajaksi minut valittiin vuoden 2019 vuosikokouksessa.


Jenna Olkkonen
Tiedotusvastaava

Olen sairaanhoitaja Jenna Olkkonen Vantaalta. Työskentelen sissinä HUS Iho- ja allergiasairaalassa. Sairaanhoitaja AMK:ksi valmistuin vuonna 2014 ja siitä lähtien olen tehnyt aktiivisesti ja tiiviisti töitä haavapotilaiden hoidon ja sen kehittämisen parissa. Suoritin haavaerikoistumiskoulutuksen 30 op vuonna 2017 ja aloitin haavanhoidon YAMK-opinnot tammikuussa 2019. Toimin myös Terveyskylässä Ihotautitalon sekä Haavatalon projektikoordinaattorina kansallisessa ja moniammatillisessa työryhmässä. Minulla on myös taustaa muusta projekti- ja tutkimustoiminnasta. Suomen haavanhoitoyhdistys ry hallituksen jäsenenä aloitin vuoden 2019 alusta tiedotusvastaavan roolissa.


Marjaana Tuomisaari
Hallituksen jäsen

Toimin haavahoitajana Porissa, Satasairaalan haavakeskuksessa, joka sijaitsee kirurgian poliklinikan yhteydessä. Olen aiemmin tehnyt pitkään hoitotyötä keuhko-,verisuoni ja plastiikkakirurgisella vuodeosastolla erikoissairaanhoidossa. Haavanhoito osana potilaan hoitoa on ollut aina minulle luontevaa. Poliklinikalle siirryin kokonaan 2011, jolloin minusta tuli auktorisoitu haavahoitaja. Alkuun työskentelin haavapoliklinikalla ja erilaisilla kirurgisilla vastaanotoilla. Haavakeskustoimintaa olen ollut kehittämässä aktiivisesti ja kokopäiväisesti yli kolme vuotta oman työyhteisöni kanssa. Työhöni kuuluu haavapotilaiden hoidon lisäksi haavakoulutusten suunnittelu ja järjestäminen sekä haavayhdyshenkilöverkostojen tapaamisten ja kokousten sisällön suunnittelu sekä haavatyöryhmän sihteerinä toimiminen. Olen mukana painehaavojen ehkäisyn ja tunnistamisen kehittämisessä omassa sairaalassani. Konsultaatiot ja opiskelijoiden ohjaamiset kuuluvat päivittäiseen toimintaani. Haavayhdistyksen hallituksessa aloitan uutena jäsenenä.


Uudet hallituksen jäsenet 2020:

Raili Oikkonen-Heikkuri
Marja-Leena Peltonen
Siru Schroderus