Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallituksen esittely

Lea Pulliainen
Puheenjohtaja

Tämä on toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtajana. Koulutukseltani olen plastiikkakirurgian erikoislääkäri, LL. Olen valmistunut vuonna 2004 Kuopion Yliopistosta erikoislääkäriksi. Taustaltani olen myös sairaanhoitaja, opistotasoinen, ilman erikoistumista. Sairaanhoitajaksi valmistui Mikkelin Terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1988. Töölön sairaalan plastiikkakirurgian klinikassa olen työskennellyt vuodesta 2004 lähtien raaja-, sarkooma-, trans- ja haavatiimissä. Työskentelen paljon akuuttien traumahaavojen ja lantion alueen haavojen parissa. Olen HUSn Haavakeskuksen alipaineimuhoitotyöryhmän puheenjohtaja. Olen kouluttautunut Lean-valmentajaksi ja yritän osaltani sujuvoittaa potilaan hoitopolkua. Lääkäriliiton myöntämän haavahoidon erityispätevyyden sain vuonna 2018.


Sari Korhonen
Varapuheenjohtaja

Työskentelen Sosterissa, Savonlinnan keskussairaalassa kirurgisella osastolla sairaanhoitajana sekä haavapoliklinikalla. Auktorisoitu haavahoitaja minusta tuli 2006 ja olen tehnyt päivitykset vuosina 2010, 2014 ja 2018. Sosterissa toimin haavatyöryhmässä puheenjohtajana ja lisäksi olen mukana useammassa työryhmässä haavahoitoon liittyen. Olen aiemmin toiminut Suomen Haavanhoitoyhdistyksessä kuusi vuotta rahastonhoitajana (2008-2014).  Aloitin  kolmannen vuoden varapuheenjohtajana helmikuun alussa 2020.


Mervi Niskanen
Sihteeri

Työskentelen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä asiantuntijasairaanhoitajana. Toimipaikkanani on kirurgian poliklinikka, haavakeskus.

Työhöni kuuluu välitön haavapotilaiden hoitotyö ja konsultointi sekä haavahoidon kehittäminen ja koulutus koko yhtymän alueella. Tähän sisältyy tammikuussa 2019 aloittanut haavakeskus, painehaavojen ennaltaehkäisy sekä haavapassikoulutus. Vetovastuullani on keskussairaalan haavatyöryhmä sekä koko yhtymän alueellinen haavatyöryhmä. Lisäksi toimin Lahdessa HaavaERKO koulutusohjelmassa luennoitsijana haavahoidon eri osa-alueilla.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1994. Koko työurani olen työskennellyt haavapotilaiden parissa. Valmistuttuani plastiikkakirurgisella vuodeosastolla ja 2004 alkaen toimintojen yhdistyessä plastiikka-, mamma-, thorax ja verisuonikirurgisella vuodeosastolla Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kotisairaalassa työskentelin 2008-2015 välisen ajan. Palasin takaisin erikoissairaanhoitoon kirurgian poliklinikalle haavahoitajaksi syksyllä 2015.

Haavanhoidon erikoistumisopinnot suoritin Mikkelissä 2010-2011. Auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen sain 2013 ja kertaalleen olen tämän päivittänyt.

Toimin Suomen haavanhoitoyhdistyksen hallituksessa ja sihteerinä toista vuotta.


Päivi Kuusisto
Rahastonhoitaja

Työskentelen Kymsotessa  Kymenlaakson Keskussairaalan hematologisen ja onkologisen osaston 7B palveluesimiehenä. Minulla on myös haavahoitajan toimi, joka käsittää haavahoitoon liittyvien koulutusten järjestämistä Kymenlaakson alueella yhdessä kollegojen kanssa. Konsultoin tarvittaessa haavanhoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä olen ollut Kymsoten sairaalapalvelujen haavatyöryhmän sekä Kymenlaakson alueellisen haavatyöryhmän puheenjohtaja. Sairaanhoitajaksi olen valmistunut 2002. Haavahoitajan erikoistumisopinnot suoritin Mikkelissä vuonna 2006 ja auktorisoinnin sain 2008, jonka olen päivittänyt 2011, 2015 ja 2019. Hallinnon ja johtamisen opinnot sairaanhoitaja YAMK suoritin 2011 Tampereella. Suomen haavanhoitoyhdistyksen jäseneksi liityin heti sairaanhoitajaopintojeni alkaessa, koska haavahoito kiinnosti kovin jo aiemmassa ammatissani perusterveydenhuollossa. Haavoja olen päässyt hoitamaan sairaaloissa ja avohoidossa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sisätaudeista kirurgiaan. Suomen haavanhoitoyhdistyksen rahastonhoitajaksi minut valittiin vuoden 2019 vuosikokouksessa.


Jenna Olkkonen
Tiedotusvastaava

Olen sairaanhoitaja Jenna Olkkonen Vantaalta. Työskentelen sissinä HUS Iho- ja allergiasairaalassa. Sairaanhoitaja AMK:ksi valmistuin vuonna 2014 ja siitä lähtien olen tehnyt aktiivisesti ja tiiviisti töitä haavapotilaiden hoidon ja sen kehittämisen parissa. Suoritin haavaerikoistumiskoulutuksen 30 op vuonna 2017 ja aloitin haavanhoidon YAMK-opinnot tammikuussa 2019. Toimin myös Terveyskylässä Ihotautitalon sekä Haavatalon projektikoordinaattorina kansallisessa ja moniammatillisessa työryhmässä. Minulla on myös taustaa muusta projekti- ja tutkimustoiminnasta. Suomen haavanhoitoyhdistys ry hallituksen jäsenenä aloitin vuoden 2019 alusta tiedotusvastaavan roolissa.


Marjaana Tuomisaari
Hallituksen jäsen

Työskentelen haavahoitajana Porissa, Satasairaalan haavakeskuksessa, joka sijaitsee kirurgian poliklinikan yhteydessä. Olen aiemmin tehnyt pitkään hoitotyötä keuhko-, verisuoni- ja plastiikkakirurgisella vuodeosastolla erikoissairaanhoidossa. Haavanhoito osana potilaan hoitoa on ollut aina minulle luontevaa. Poliklinikalle siirryin kokonaan 2011, jolloin sain auktorisoitu haavahoitaja-nimikkeen. Alkuun työskentelin haavapoliklinikalla ja erilaisilla kirurgisilla vastaanotoilla. 

Moniammatillista haavakeskustoimintaa olen ollut kehittämässä aktiivisesti ja kokopäiväisesti yli neljä vuotta oman työyhteisöni kanssa. Työhöni kuuluu haavapotilaiden hoidon lisäksi haavakoulutusten suunnittelu ja järjestäminen sekä haavayhdyshenkilöverkostojen tapaamisten ja kokousten sisällön suunnittelu ja toteuttaminen sekä haavatyöryhmän sihteerinä toimiminen. Olen mukana painehaavojen ehkäisyn ja tunnistamisen kehittämisessä omassa sairaalassani. Konsultaatiot ja opiskelijoiden ohjaamiset kuuluvat päivittäiseen toimintaani. Haavayhdistyksen hallituksessa toimin tällä hetkellä yritysvastaavana.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Siru Schroderus
Hallituksen jäsen

Työskentelen Helsingin kaupungin Laakson sairaalassa, osastolla 9 sairaanhoitajana. Osasto on 25 paikkainen haavanhoitoon profiloitunut vuodeosasto. Osastolla hoidetaan Helsingin kaupungin haastavimmat haavanhoitoa tarvitsevat potilaat.  Vetovastuullani on Laakson sairaalan haavatyöryhmä ja tarvittaessa teen konsultaatiokäyntejä Laakson sairaalan muille osastoille haavapotilaan haavanhoitoihin liittyen.  Tällä hetkellä vedän ”Haavanhoidon kehittäminen Laakson sairaalassa” -projektia. Projekti kuuluu Helsingin kaupungin vuoden mittaiseen Uramalliohjelmaan.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1989. Valmistumiseni jälkeen työskentelin Kainuun keskussairaalassa kirurgisella vuodeosastolla (ortopedia/traumatologia, verisuoni- ja thorax kirurgia) sairaanhoitajana 15 v ajan. Kyseisellä osastolla hoidettiin myös haava- ja palovammapotilaat.  Haavanhoito ja haavanhoidon kehittäminen oli jo tuolloin lähellä sydäntäni ja Kainuussa työskennellessäni kehittämisen kohteenani oli mm. haavapoliklinikkatoiminnan käynnistäminen (3/2005). 

Haavahoidon erikoistumisopinnot olen suorittanut Oulaisissa (Oulunseudun AMK) v. 2002. Kertaalleen olen saanut auktorisoitu haavanhoitaja -nimityksen (v. 2004), mutta päivitystä en ole pystynyt hakemaan, koska toimin vuosia muiden työtehtävien parissa. 

Elämä kuljetti minut business maailmaan lähes 14 v ajaksi. Haavanhoito kulki kiinteästi mukana kyseisen ajan eli työskentelin kahdessa eri haavanhoitotuotteita markkinoivassa organisaatiossa (3/2005-10/2018).  Työ oli antoisaa ja opetti paljon. Lisäksi se antoi minulle mahdollisuuden seurata mm. haavanhoidon kehittymistä, haavojen ennaltaehkäisyyn liittyviä toimia, haavanhoidon uusia innovaatioita, kilpailutuskäytäntöjä kuin myös tuotemarkkinoita hyvin tiiviisti.  Eräänlainen palo kliiniseen hoitotyöhön säilyi minussa kuitenkin koko tuon ajan ja nyt voin todeta, että olen ollut tyytyväinen ratkaisuuni palata takaisin hoitotyöhön ja haavapotilaiden pariin.

Haavanhoitoyhdistyksen hallituksen jäseneksi minut valittiin vuoden 2020 vuosikokouksessa.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Marja-Leena Peltonen
Hallituksen jäsen

Työskentelen haavahoitajana Seinäjoen keskussairaalassa Kirurgian- ja ortopedian poliklinikan haavavastaanotolla.

Työhöni kuuluu haavapotilaiden välitön vastaanottotyö, puhelinvastaanotto/konsultaatiot ja moniammatillinen yhteistyö haavapotilaan hoitotyössä sekä haavavastaanoton toiminnan kehittäminen yhdessä kollegoideni kanssa. Työhöni sisältyy myös opiskelijaohjaus ja opiskelijoiden haavatyöpajat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa sekä Alueellisten haavakoulutuspäivien suunnittelu ja järjestäminen 1-2 kertaa vuodessa yhdessä kollegoideni kanssa ja muu haavakoulutustoiminta.

Toimin sairaanhoitopiirimme haavatyöryhmän vetäjänä ja koollekutsujana sekä sairaanhoitopiirin haavahoitotuotteiden hankintatyöryhmässä asiantuntijajäsenenä.

Lisäksi toimin sairaanhoitopiirin Painehaava hankkeessa suunnittelijana ja kouluttajana sekä STEPPI-tutkimus- ja kehittämishankkeessa haavahoidon asiantuntijana ja kouluttajana.

Koulutukseltani olen terveydenhoitaja- ja sisätautien- ja kirurgian sairaanhoitaja. Valmistumiseni jälkeen vuodesta 1997 olen työskennellyt Seinäjoen keskussairaalassa kirurgian vastuualueen vuodeosastoilla eri erikoisaloilla, pääsääntöisesti kuitenkin thorax- ja verisuonikirurgian, urologian sekä plastiikka- ja yleiskirurgian vuodeosastoilla, mutta myös ortopedian osastolla. Haavapotilaan hoitotyö on liittynyt aina läheisesti työhöni kirurgian eri erikoisaloilla. Sairaalamme haavatyöryhmässä olen toiminut vuodesta 2001 lähtien.

Haavahoitajan erikoistumisopinnot suoritin 2009 ja vuodesta 2012 olen työskennellyt päätoimisesti haavahoitajana. Auktorisoitu haavahoitaja -nimikkeen sain 2020 ja minut valittiin uutena jäsenenä Suomen haavanhoitoyhdistyksen hallitukseen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Raili Oikkonen-Heikkuri
Hallituksen jäsen

Valmistuin sisätauti-kirurgiseksi sairaanhoitajaksi Oulun terveydenhoito-oppilaitoksesta v. 1997.

Työskentelin valmistumisestani lähtien vuoteen 2003 Oulun yliopistollisessa sairaalassa leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä.  Työskentelin yhden  kesän Israelissa / Jerusalemissa leikkausosastolla.

Muutin Haaparannalle vuonna 2003, työskentelin Kalexissa sairaanhoitajana.

Muutettuamme vuonna 2007 Rovaniemelle olen työskennellyt  operatiivisella tulosalueella vuodeosastolla 4 A, jossa hoidetaan eri erikoisalojen kirurgisia potilaita. Lisäksi toimin kirurgianpoliklinikalla / haavapoliklinikalla itsenäisesti  haavoja hoitaen ja tarv konsultoin lääkäriä.

Haavanhoidon erikoistumisopinnot suoritin Oulaisissa vuonna 2011. Auktorisoidun haavanhoitaja nimikkeen sain vuonna 2017. 

Toimin alueellani haavakoulutus järjestäjänä, joihin osallistuu kuulijoita ( n 100-150) ympäri Lappia mm. videoyhteyksien avulla. Koulutuksia olen järjestänyt vuodesta 2011 alkaen joka vuosi .

 Lisäksi kuulun LKS:n  painehaavatyöryhmään  yhtenä asiantuntija jäsenenä.  LKS oli mukana 17 erikoissairaanhoidon organisaatiossa olevien sairaaloiden kanssa kansallisessa hoitotyön konsortiohankkeessa, jonka koordinaattorina ja hankkeen kouluttajana  toimin kahtena vuotena peräkkäin ( v 2018 ja  2019).  

Toimenkuvaani kuuluu myös OYS-ERVA alueen haavanhoitotuotteiden hankintaryhmässä haavanhoidon asiantuntijana toimiminen. 

Vastuullani on myös alueemme haavatyöryhmät, jolloin kutsuttuna eri tuote-edustajat päässeet esittelemään uusia tuotteita meille ryhmäläisille. Sekä talomme sisäiset osastotunnit, haavanhoito aiheena.

Rovaniemen terveydenhoito-oppilaitoksella olen käynyt opettamassa perusasioita haavojen hoidosta sairaanhoitajille, lähihoitajille sekä jalkaterapeuteille.

Suomen haavanhoitoyhdistyksen hallituksessa olin aiemmin yhden kauden eli kolme vuotta ( 2013-2015). Kuuluin silloin alueellisten koulutuspäivien toimikuntaan sekä tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan.

Tulin valituksi uudelleen Suomen haavanhoitoyhdistykseen v 2020, jossa toimin hallituksen jäsenenä.