Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallituksen esittely

Heli Kallio
Puheenjohtaja

Olen työskennellyt sairaanhoitajanaTurun yliopistollisessa keskussairaalassa viimeiset 25 vuotta. Vuodesta 2008 alkaen olen toiminut päätoimisena haavahoitajana ja haavanhoidon kouluttajana omassa organisaatiossa sekä koko sairaanhoitopiirin alueella. Toimin myös sairaalan haavatyöryhmän puheenjohtajana. Haavanhoidon erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2006 ja auktorisoidun haavahoitajan nimike minulle myönnettiin vuonna 2007, jonka olen päivittänyt vuosina 2011 ja 2014. Yhdistyksen hallituksessa olen toiminut ensin kuusi vuotta jäsenenä, jonka jälkeen varapuheenjohtajana kolme vuotta. Tällä hetkellä toimin toista vuotta yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen sisäisissä toimikunnissa kuulun opintopäivä- sekä tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan. Lisäksi olen auktorisointityöryhmän ja Haava-lehden toimitusneuvoston jäsen.Olen työskennellyt sairaanhoitajanaTurun yliopistollisessa keskussairaalassa viimeiset 25 vuotta. Vuodesta 2008 alkaen olen toiminut päätoimisena haavahoitajana ja haavanhoidon kouluttajana omassa organisaatiossa sekä koko sairaanhoitopiirin alueella. Toimin myös sairaalan haavatyöryhmän puheenjohtajana. Haavanhoidon erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2006 ja auktorisoidun haavahoitajan nimike minulle myönnettiin vuonna 2007, jonka olen päivittänyt vuosina 2011 ja 2014. Yhdistyksen hallituksessa olen toiminut ensin kuusi vuotta jäsenenä, jonka jälkeen varapuheenjohtajana kolme vuotta. Tällä hetkellä toimin toista vuotta yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen sisäisissä toimikunnissa kuulun opintopäivä- sekä tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan. Lisäksi olen auktorisointityöryhmän ja Haava-lehden toimitusneuvoston jäsen.

Lea Pulliainen
Vt. varapuheenjohtaja

Toimin plastiikkakirurgian erikoislääkärinä Töölön sairaalassa Helsingissä. Plastiikkakirurgiksi olen valmistunut vuonna 2004 Kuopion yliopistosta ja ”vanhamuotoiseksi” sairaanhoitajaksi vuonna 1988 Mikkelin terveydenhuolto-oppilaitoksesta.  Töölön sairaalassa työskentelen paljolti akuuttien haavojen ja kudospuutosten sekä leikkaushaavakomplikaatioiden kanssa.

Tämä vuosi on kolmas vuoteni hallituksessa ja toimin kuluvan kauden vt. varapuheenjohtajana. Olen opintopäivätoimikunnan, tutkimus- ja kehittämistoimikunnan sekä kansainvälisen toimikunnan jäsen. Lisäksi kuulun tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan ollen myös ensimmäistä vuotta mukana Haava-lehden toimitusneuvostossa. 

Johanna Appelgren
Hallituksen jäsen
Sihteeri

Sairaanhoitajaksi valmistuin vuonna 1987. Valmistumiseni jälkeen olin kaksi vuotta Kotkan keskussairaalassa töissä. Kouvolan kaupungilla olen ollut töissä vuodesta 1990, jolloin sain viran Kouvolan terveyskeskuksen vuodeosastolta, missä työskentelin 13 vuotta. Seuraavat kaksi vuotta olin kotihoidossa  töissä. Vuonna 2005 suoritin erikoistumisopinnot (KYAMK)30 op. sairaanhoitajan vastaanottotyöhön liittyen, samana vuonna siirryin vastaanottoon Kouvolan terveysasemalle. Haavahoidon erikoistumisopinnot suoritin Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuonna 2007. Tammikuussa 2009 sain auktorisoidun haavahoitajanimikkeen, jonka päivitykset ovat olleet vuosina 2013 ja 2017. Helmikuussa 2012  aloitin kokopäiväisenä haavahoitajana koko Kouvolan alueella. Pidän vastaanottoa pääterveysasemalla ja Pohjois-Kymen sairaalassa lisäksi teen kotikäyntejä mm.hoivayksiköihin, kotihoitoon, osastoille ja jatkokuntoutusyksiköihin.Minua voi konsultoida päivittäin sähköpostilla, puhelimitse, sekä sisäisellä viestinnällä. Toimin Kouvolan ja hoivayksiköiden haavatyöryhmien puheenjohtajana.ja kuulun alueelliseen haavatyöryhmään(Carean sairaanhoitopiiri). Luentoja olen pitänyt mm.Carean alueellisessa koulutuksessa, Kouvolan haavatyöryhmän järjestämissä koulutuksissa, kaupungin eri yksiköissä ja myös yksityissä hoivayksiköissä, oppilaitoksissa sekä osastotunteja lääkäreille ja hoitajille.Asiakkaita tulee vastaanotolleni päivytystyksistä, sairaaloista, terveysasemilta, kotihoidosta, hoivayksiköistä, työterveyshuollosta, yksityisiltä lääkäriasemilta.  Hallituksen jäsenenä ja sihteerinä olen nyt toista vuotta.

Tiia Repo
Hallituksen jäsen
Rahastonhoitaja

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja AMK ja valmistunut vuonna 2000. Työt aloitin samana vuonna Hatanpään sairaalassa, ortopedian osastolla Tampereella. Innostukseni haavanhoitoon alkoi jo tuolloin ja on siitä lähtien ollut lähellä sydäntä. V. 2006 siirryin lonkkamurtumapotilaiden jatkokuntoutusosastolle, josta työelämä on kuljettanut minut nykyiseen työpaikkaani, geriatriseen avokuntoutukseen jossa olen toiminut haavahoitajana v.2010 lähtien. Työyksikköni sijaitsee Hatanpään puistosairaalan geriatrian poliklinikalla. Haavahoidon erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2007 ja kyseisenä vuonna aloitin myös Tampereen kaupungin haavanhoitotyöryhmän jäsenenä. Auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen sain 2013, päivitys 2017. Hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana olen nyt toista vuotta. Kuulun opintopäivä- sekä tiedottamis-ja julkaisutoimikuntaan, sekä olen Haava-lehden toimitusneuvoston jäsen.

Maarit Ahtiala
Hallituksen jäsen
Tiedotusvastaava

Työskentelen sairaanhoitajana Turun Yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolla. Auktorisoitu haavahoitaja-nimikkeen sain 2011, päivitys 2015. Vastaan yksikköni haavahoidosta ja koulutuksesta. Olen TYKS Haavatyöryhmän jäsen ja sihteeri. Olen tutkinut teho-osastopotilaiden painehaavojen ilmenemistä ja synnyn syitä vuodesta 2011, tutkimus jatkuu yhä. Viides hallitusvuosi yhdistyksessä alkoi helmikuussa 2017. Toimin tiedotusvastaavana. Hallituksen sisäisissä toimikunnissa kuulun, tutkimus- ja kehittämistoimikuntaan, tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan sekä kansainväliseen toimikuntaan. Olen ollut elokuusta 2014 lähtien EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) trustee, Suomen edustaja. Olen EPUAPin Painehaavan ehkäisy ja hoito – suosituskomitean (Guideline Committee) jäsen sekä Tutkimus- ja koulutustyöryhmän jäsen (Research and Educational workstreams).

Kielo Turtiainen
Hallituksen jäsen

Työskentelen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä kirurgian poliklinikalla. Suoritin haavahoidon erikoistumisopinnot Mikkelissä 2004. Auktorisoitu haavahoitaja- nimikkeen sain vuonna 2007, päivitykset vuosina 2011 ja 2014. Sain sairaalamme asiantuntijahoitaja nimikkeen 2015 haavahoidon osalta. Olen toiminut kirurgian poliklinikan haavahoitajana. Työhöni kuuluu myös haavahoidon koulutusten sisällön suunnittelu ja kouluttaminen sekä haavahoidon konsulttina toimiminen. Olen toinen alueellisen haavatyöryhmän perustaja ja toiminut sen vetäjänä. Tällä hetkellä toimin sekä sairaalan että perusterveydenhuollon yhdistetyn haavatyöryhmän vetäjänä. Olen ollut mukana useissa haavanhoitotuotteiden hankintaprosesseissa sekä haavahoitotuotekokeiluissa. Sairaalamme lisäksi toimin myös Pohjois-Karjalan alueella haavahoidon konsulttina sekä kouluttajana. Olen yhdistyksen hallituksessa toista vuotta, hallituksen sisäisissä toimikunnissa kuulun opintopäivätoimikuntaan.

Kirsti Ahmajärvi
Hallituksen jäsen

Olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja työskentelen Helsingin kaupungilla osa-aikaisena haavavastaanoton lääkärinä. Työtehtävääni kuuluu haavapotilaiden diagnostiikka, jatkosuunnitelma ja kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelu. Helsingin kaupungin työntekijöiden kouluttaminen on osa työnkuvaani. Lisäksi kuulun haavanhoidon erityispätevyystoimikuntaan ja kansalliseen Nordic Diabetic Foot Task Force-työryhmään. Olen valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2001 Oulun yliopistosta ja saanut tohtorikoulutettavan jatko-opiskelijan oikeudet 12/2015 Helsingin yliopistosta haavavastaanottoon liittyvään aiheeseen liittyen. Haavanhoidosta kiinnostuin tehdessäni Laakson sairaalassa Helsingissä erikoistumispalvelua. Olin töissä osastolla, jossa tehtiin paljon haavanhoitoja. Sairaalalääkärinä seurasin hoitajien työskentelyä ja kiinnostuin itselle tuntemattomammasta aihepiiristä. Päädyin hakemaan virkaa haavavastaanotolta lähinnä tuon kokemuksen vuoksi. Sittemmin olen syventänyt osaamistani ja oppinut paljon uutta haavojen hoidosta erilaisin tavoin. Olen ensimmäistä kautta Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallituksessa, jossa kuulun opintopäivä-, tutkimus- ja kehittämis- sekä kansainväliseen toimikuntaan.  

Maria Honkala
Hallituksen jäsen

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, valmistuin Lahden ammattikorkeakoulusta 2002. Urani alussa olen työskennellyt ortopedian osastoilla sekä Lahdessa että Tampereella. Monien mutkien kautta päädyin yksityissektorille, jossa työskentelin 10 vuotta.  Samana vuonna syttyi kipinä ja roihahti rakkaus haavanhoitoa kohtaan. Kehittääkseni itseäni suoritin vuonna 2009 haavanhoidon erikoistumisopinnot Turun ammattikorkeakoulussa. Auktorisoitu haavahoitaja- nimikkeen sain helmikuussa 2017.  Yhdistyksen hallituksessa olen nyt ensimmäistä vuotta ja kuulun tutkimus- ja kehittämistoimikuntaan. Tällä hetkellä työskentelen Kangasalan pääterveysasemalla sairaanhoitajana. Työssäni hoidan pääsääntöisesti haavapotilaita sekä toimin haavahoidon konsulttina ja kouluttujana koko kunnan alueella.