Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallituksen esittely

Heli Kallio
Puheenjohtaja

Olen työskennellyt sairaanhoitajanaTurun yliopistollisessa keskussairaalassa viimeiset 25 vuotta. Vuodesta 2008 alkaen olen toiminut päätoimisena haavahoitajana ja haavanhoidon kouluttajana omassa organisaatiossa sekä koko sairaanhoitopiirin alueella. Toimin myös sairaalan haavatyöryhmän puheenjohtajana. Haavanhoidon erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2006 ja auktorisoidun haavahoitajan nimike minulle myönnettiin vuonna 2007, jonka olen päivittänyt vuosina 2011, 2014 ja 2018. Yhdistyksen hallituksessa olen toiminut ensin kuusi vuotta jäsenenä, jonka jälkeen varapuheenjohtajana kolme vuotta. Tällä hetkellä toimin kolmatta ja samalla viimeistä vuotta yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen sisäisissä toimikunnissa kuulun opintopäivä- sekä tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan. Lisäksi olen auktorisointityöryhmän ja Haava-lehden toimitusneuvoston jäsen.

Sari Korhonen
Varapuheenjohtaja

Toimin Sosterissa, Savonlinnan keskussairaalassa kirurgisella osastolla 2 A sairaanhoitajana sekä haavapkl:lla. Sairaanhoitajana olen toiminut jo kaikkiaan 25 vuotta, josta 14 vuotta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa lähes 10 vuotta. Olen käynyt haavahoidon erikoistumisopinnot Mikkelissä 2003. Auktorisoitu haavahoitaja minusta tuli 2006, päivitykset 2010, 2014 ja 2018. Sosterissa toimin haavatyöryhmässä puheenjohtajana. Työhöni kuuluu myös haavakoulutuksien suunnittelu ja järjestäminen sekä vedän yhdessä kollegan kanssa haavayhdyshenkilöiden tapaamisia (esh, pth sekä kh). Teen haavahoidon konsultointia hyvin paljon. Olen mukana useammassa työryhmässä haavahoitoon liittyen. Olen aiemmin toiminut Suomen Haavanhoitoyhdistyksessä kuusi vuotta rahastonhoitajana (2008-2014). Nyt aloitin hallituksessa varapuheenjohtajana.

Johanna Appelgren
Hallituksen jäsen
Sihteeri

Sairaanhoitajaksi valmistuin vuonna 1987. Valmistumiseni jälkeen olin kaksi vuotta Kotkan keskussairaalassa töissä. Kouvolan kaupungilla olen ollut töissä vuodesta 1990, jolloin sain viran Kouvolan terveyskeskuksen vuodeosastolta, missä työskentelin 13 vuotta. Seuraavat kaksi vuotta olin kotihoidossa  töissä. Vuonna 2005 suoritin erikoistumisopinnot (KYAMK)30 op. sairaanhoitajan vastaanottotyöhön liittyen, samana vuonna siirryin vastaanottoon Kouvolan terveysasemalle. Haavahoidon erikoistumisopinnot suoritin Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuonna 2007. Tammikuussa 2009 sain auktorisoidun haavahoitajanimikkeen, jonka päivitykset ovat olleet vuosina 2013 ja 2017. Helmikuussa 2012  aloitin kokopäiväisenä haavahoitajana koko Kouvolan alueella. Pidän vastaanottoa pääterveysasemalla ja Pohjois-Kymen sairaalassa lisäksi teen kotikäyntejä mm.hoivayksiköihin, kotihoitoon, osastoille ja jatkokuntoutusyksiköihin.Minua voi konsultoida päivittäin sähköpostilla, puhelimitse, sekä sisäisellä viestinnällä. Toimin Kouvolan ja hoivayksiköiden haavatyöryhmien puheenjohtajana.ja kuulun alueelliseen haavatyöryhmään(Carean sairaanhoitopiiri). Luentoja olen pitänyt mm.Carean alueellisessa koulutuksessa, Kouvolan haavatyöryhmän järjestämissä koulutuksissa, kaupungin eri yksiköissä ja myös yksityissä hoivayksiköissä, oppilaitoksissa sekä osastotunteja lääkäreille ja hoitajille.Asiakkaita tulee vastaanotolleni päivytystyksistä, sairaaloista, terveysasemilta, kotihoidosta, hoivayksiköistä, työterveyshuollosta, yksityisiltä lääkäriasemilta.  Hallituksen jäsenenä ja sihteerinä olen nyt kolmatta vuotta.

Tiia Repo
Hallituksen jäsen
Rahastonhoitaja

Työskentelen asiantuntijasairaanhoitajana TAYS/ Hatanpään kotisairaalassa. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja AMK ja valmistunut vuonna 2000. Haavahoidon erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2007 ja vuodesta 2010 olen toiminut päätoimisena haavahoitajana ensin geriatrian poliklinikalla ja nyt organisaatioiden yhdistymisen myötä kotisairaalassa. Auktorisoitu haavahoitaja nimike minulle myönnettiin vuonna 2013, jonka päivitin viime vuonna 2017. Työyksikköni sijaitsee Tampereella Hatanpään niemellä mutta työni on päivittäin liikkuvaa, haavahoidon konsulttina ja kouluttajana toimimista niin kotihoidossa, palveluasumisessa kuin sairaalaosastoilla koko kaupungin alueella. Hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana olen nyt kolmatta vuotta. Kuulun opintopäivä- sekä tiedottamis-ja julkaisutoimikuntaan sekä olen Haava-lehden toimitusneuvoston jäsen.

Maarit Ahtiala
Hallituksen jäsen
Tiedotusvastaava

Työskentelen sairaanhoitajana Turun Yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolla. Auktorisoitu haavahoitaja-nimikkeen sain 2011, päivitys 2015. Vastaan yksikköni haavahoidosta ja koulutuksesta. Olen TYKS Haavatyöryhmän jäsen ja sihteeri. Olen tutkinut teho-osastopotilaiden painehaavojen ilmenemistä ja synnyn syitä vuodesta 2011. Kuudes hallitusvuosi yhdistyksessä alkoi helmikuussa 2018. Toimin tiedotusvastaavana. Hallituksen sisäisissä toimikunnissa kuulun, tutkimus- ja kehittämistoimikuntaan, tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan sekä kansainväliseen toimikuntaan. Olen ollut elokuusta 2014 lähtien EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) trustee, Suomen edustaja. Olen EPUAPin Painehaavan ehkäisy ja hoito – suosituskomitean (Guideline Committee) jäsen sekä Tutkimus- ja koulutustyöryhmän jäsen (Research and Educational workstreams).

Lea Pulliainen
Hallituksen jäsen

Toimin plastiikkakirurgian erikoislääkärinä Töölön sairaalassa Helsingissä. Plastiikkakirurgiksi olen valmistunut vuonna 2004 Kuopion yliopistosta ja ”vanhamuotoiseksi” sairaanhoitajaksi vuonna 1988 Mikkelin terveydenhuolto-oppilaitoksesta.  Töölön sairaalassa työskentelen paljolti akuuttien haavojen ja kudospuutosten sekä leikkaushaavakomplikaatioiden kanssa. Tämä vuosi on neljäs vuoteni hallituksessa ja toimin kuluvan kauden vt. varapuheenjohtajana. Olen opintopäivätoimikunnan, tutkimus- ja kehittämistoimikunnan sekä kansainvälisen toimikunnan jäsen. Lisäksi kuulun tiedottamis- ja julkaisutoimikuntaan ollen myös ensimmäistä vuotta mukana Haava-lehden toimitusneuvostossa. 

Kielo Turtiainen
Hallituksen jäsen

Työskentelen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä kirurgian poliklinikalla. Suoritin haavahoidon erikoistumisopinnot Mikkelissä 2004. Auktorisoitu haavahoitaja- nimikkeen sain vuonna 2007, päivitykset vuosina 2011, 2014 ja 2018. Sain sairaalamme asiantuntijahoitaja nimikkeen 2015 haavahoidon osalta. Olen toiminut kirurgian poliklinikan haavahoitajana. Työhöni kuuluu myös haavahoidon koulutusten sisällön suunnittelu ja kouluttaminen sekä haavahoidon konsulttina toimiminen. Olen toinen alueellisen haavatyöryhmän perustaja ja toiminut sen vetäjänä. Tällä hetkellä toimin sekä  sairaalan että perusterveydenhuollon yhdistetyn haavatyöryhmän vetäjänä sekä painehaavan ennaltaehkäisyn työryhmässä. Olen ollut mukana useissa haavanhoitotuotteiden hankintaprosesseissa sekä haavahoitotuotekokeiluissa. Sairaalamme lisäksi toimin myös Pohjois-Karjalan alueella haavahoidon konsulttina sekä kouluttajana. Olen yhdistyksen hallituksessa kolmatta vuotta, hallituksen sisäisissä toimikunnissa kuulun tutkimus- ja kehittämistoimikuntaan.

Kirsti Ahmajärvi
Hallituksen jäsen

Olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja työskentelen Helsingin kaupungilla osa-aikaisena haavavastaanoton lääkärinä. Työtehtävääni kuuluu haavapotilaiden diagnostiikka, jatkosuunnitelma ja kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelu. Helsingin kaupungin työntekijöiden kouluttaminen on osa työnkuvaani. Lisäksi kuulun haavanhoidon erityispätevyystoimikuntaan ja kansalliseen Nordic Diabetic Foot Task Force-työryhmään. Olen valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2001 Oulun yliopistosta ja saanut tohtorikoulutettavan jatko-opiskelijan oikeudet 12/2015 Helsingin yliopistosta haavavastaanottoon liittyvään aiheeseen liittyen. Haavanhoidosta kiinnostuin tehdessäni Laakson sairaalassa Helsingissä erikoistumispalvelua. Olin töissä osastolla, jossa tehtiin paljon haavanhoitoja. Sairaalalääkärinä seurasin hoitajien työskentelyä ja kiinnostuin itselle tuntemattomammasta aihepiiristä. Päädyin hakemaan virkaa haavavastaanotolta lähinnä tuon kokemuksen vuoksi. Sittemmin olen syventänyt osaamistani ja oppinut paljon uutta haavojen hoidosta erilaisin tavoin. Olen toista kautta Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallituksessa, jossa kuulun opintopäivä-, tutkimus- ja kehittämis- sekä kansainväliseen toimikuntaan.  

Maria Honkala
Hallituksen jäsen

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, valmistuin Lahden ammattikorkeakoulusta 2002. Urani alussa olen työskennellyt ortopedian osastoilla sekä Lahdessa että Tampereella. Monien mutkien kautta päädyin yksityissektorille, jossa työskentelin 10 vuotta.  Samana vuonna syttyi kipinä ja roihahti rakkaus haavanhoitoa kohtaan. Kehittääkseni itseäni suoritin vuonna 2009 haavanhoidon erikoistumisopinnot Turun ammattikorkeakoulussa. Auktorisoitu haavahoitaja- nimikkeen sain helmikuussa 2017.  Yhdistyksen hallituksessa olen nyt toista vuotta ja kuulun tutkimus- ja kehittämistoimikuntaan. Tällä hetkellä työskentelen Kangasalan pääterveysasemalla sairaanhoitajana. Työssäni hoidan pääsääntöisesti haavapotilaita sekä toimin haavahoidon konsulttina ja kouluttujana koko kunnan alueella.