Puheenjohtajan terveiset

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n kuulumiset

SHHY:n hallitus on joutunut haastavan tilanteen eteen kuluneen vuoden aikana. Yksin me emme ole, Covid-19 pandemia on ravisuttanut jo koko maailmaa. Suomessa selvisimme keväästä ja pandemian ensimmäisestä aallosta suht kunnialla.  Terveydenhuollon kapasiteettimme ja tasomme on osoittautunut kestäväksi ja laadukkaaksi. Kiitos siitä kuuluu tekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille, mutta myös kansalaisille, jotka noudattivat viranomaisten ohjeita.

SHHY:n hallitus on päättänyt järjestää yhdistyksen koulutukset aikataulun mukaisesti, mutta muuttuneella formaatilla, virtuaalisena. Emme halua altistaa koulutustapahtumiin osallistujia ja luennoitsijoita tartunnalle ja sairastumiselle. Terveydenhuollon ammattilaisia tarvitaan työpaikoilla.

Haavahoidon koulutukselle on jatkuva tarve. Yhdistyksen seuraavat koulutukset ovat 23.10.2020 Haavat Haltuun webinaari, joka korvaa aikaisemmin suunnitellun Kouvolan alueellisen haavakoulutuksen. Haavat Haltuun webinaari on kansallinen tapahtuma, siihen voivat SHHY:n jäsenet osallistua 30 € ja ei jäsenet 70 € osallistumismaksulla koko Suomesta. Ilmoittautuminen avautuu viikolla 38. Linkin ilmoittautumiseen ja ohjelmaan löydät täältä. www.shhy.fi/koulutus/koulutuskalenteri/

Yhdistys täyttää 25-vuotta 17.11.2020. SHHY:n 25 vuotisjuhlasymposium järjestetään 13.11.2020 webinaarina teemalla Paineeton vanhuus. Kansainvälinen Stop painehaavoille – päivää vietetään seuraavalla viikolla torstaina 19.11.2020. 25 vuotisjuhlasymposiumissa käsitellään painehaavoja ikääntyneiden potilaiden näkökulmasta. Yhdistyksen jäsenelle osallistumismaksu on 30€ ja ei-jäsenen osallistumismaksu on 70€. Linkin ohjelmaan löydät täältä. www.shhy.fi/koulutus/koulutuskalenteri/  Ilmoittautuminen aukeaa syyskuun loppupuolella.

Valtakunnalliset haavapäivät XXIV webinaari on suunniteltu järjestettävän 4.-5.2.2021. Teemana on moniammatillinen haavanhoito. Torstaille on suunniteltu kaksi sessiota teemoiltaan Haavanhoito etänä ja Haavahoidon perusteet. Haavanhoito etänä – sessiossa paneudutaan telemedisiinan keinoihin haavanhoidossa ja toimenpiteisiin, joihin Covid-19 pandemia meidät keväällä 2020 pakotti meidät haavapotilaiden hoidossa.  Jäsenistöltä on tullut useita viestejä haavahoidon peruskoulutuksen tarpeesta pääkaupunkiseudulla. Tähän pyyntöön vastaamme torstain toisessa sessiossa, sen teemana on Haavahoidon perusteet. Alustavasti suunnittelimme potilastapauksiin perustuvaa paneelikeskustelua perjantain ohjelmaksi. Paneelikeskustelun toteuttaminen monen keskustelijan yhteistyönä virtuaalisesti on haastavaa ja hallitus on päättänyt siirtää tämän aiheen seuraaville vuosille. Perjantaina ohjelmassa on lääkäreille ja muille kiinnostuneille tarkoitettu osio. Tätä on aikaisemmin kutsuttu rinnakkaissessioksi, mutta nyt tämä sessio on perjantain pääsessio.

Yhdistyksen koulutuksiin on liittynyt kiinteästi näyttely. Yritykset ovat saaneet tilaisuuden esitellä uusia tuotteittaan ja omalta osaltaan näyttely on lisännyt osallistujien tietoisuutta haavatuotteista ja tarjonnut mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua toisiin haava-ammattilaisiin. Näyttely toteutetaan webinaareissa myös, mutta uudella formaatilla, etänä, virtuaalisena.

Hallitus työstää edellä esiteltyjä koulutustapahtumia seuraavien kuukausien aikana. Halusin esitellä teille tämän hetkiset suunnitelmat yhdistyksen koulutustapahtumista, vaikka riskinä on suunnitelmien tarkentuminen ja ehkä muuttuminen. Jäsenistön terveyden lisäksi hallituksen on tarkkaan harkittava koulutuksiin liittyvää taloudellista riskiä ja yhdistyksen varojen vastuullista käyttöä.  Mikäli taloudellinen riski osoittautuu liian suureksi, miettii hallitus osan koulutustapahtumien perumista.

Olemme uuden ja tuntemattoman haasteen edessä. Toimimalla vastuullisesti ja harkiten selviämme kyllä. Pandemia on jo muuttanut työtapojamme, nyt joudumme ehkä lopullisestikin muuttamaan kokous- ja koulutuskäytäntöjämme etäkokouksiin ja virtuaalisiin kongresseihin. Etäyhteydet ovat osoittautuneet hyvinkin toimiviksi, mutta koulutuspalautteiden yksi positiivisimmista seikoista, verkostoituminen ja ystävien sekä kollegoiden tapaamineen jää väistämättä ohueksi. Etäkoulutuksista on muodostumassa uusi normaali, ei niin, että koulutustapahtumia perutaan ja siirretään, vaan otetaan uusia välineitä käyttöön.

Hyvää syksyä kaikille! Pysytään terveinä ja pidetään huolta toisistamme,

Lea Pulliainen, pj