Muut koulutukset

PALOVAMMAOPINTOPÄIVÄ 14.2.2018
Jorvin sairaala, U2 Palovammakeskus koulutustilat
Ohjelma

Ilmoittautuminen sähköpostitse 31.1.2018 mennessä: