Koulutus

Suomen Haavanhoitoyhdistys on jo perustamiskokouksessa sitoutunut kehittämään haavanhoidon osaamista ja täten toimimaan haavapotilaan hyväksi. Yhdistys on vahvistanut haavanhoitoon liittyvää osaamista Valtakunnallisten Haavapäivien ja alueellisten koulutusten, opetusmateriaalin tuottamisen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla. Yhdistys tekee yhteistyötä terveydenhuollon koulutusta toteuttavien oppilaitosten ja muiden alan kansainvälisten ja kansallisten yhdistysten kanssa.

Valtakunnalliset Haavapäivät

Valtakunnalliset Haavapäivät on kaksipäiväinen koulutustapahtuma, mikä kerää yhteen laajan joukon haavahoidon osaajia ja haavahoidosta kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstöä ja lääkäreitä. Valtakunnallisten Haavapäivien tavoitteena on tarjota monipuolista, uutta tietoa kaikille haavanhoidosta kiinnostuneille ja siten kehittää haavahoidon osaamista, tutkimustyötä sekä haavapotilaan kokonaisvaltaisen hoitamisen tasoa Suomessa. Valtakunnallisilla Haavapäivillä on mahdollisuus tutustua haavanhoidon tuotteisiin ja apuvälineisiin.

Alueelliset koulutukset

Alueellisten koulutusten tavoitteena on haavanhoidon osaamisen vahvistaminen sekä luoda mahdollisuudet alueen haavanhoitotyön ammattilaisten verkostoitumiselle eri puolella Suomea. Koulutuspäivän aiheen valintaan vaikuttaa haavahoidon yhdyshenkilöiden kautta tullut palaute alueellisen koulutuksen tarpeesta. Koulutuksen teemana voi olla mm. säärihaavat, palo- ja paleltumavammat, painehaavat ja haavan paikallishoito. Alueellisia koulutuspäiviä järjestetään haavanhoitoyhdistyksessä vuosittain, kahdella tai kolmella paikkakunnalla.

Koulutuksiin osallistuminen

Yhdistyksen koulutuksiin osallistuminen jäsenhinnalla edellyttää, että on liittynyt edellisenä vuonna jäseneksi. Jäsenmaksut tulee olla maksettuna asianmukaisesti.

Valokuvaus ja videointi koulutuspäivillä

Suomen Haavanhoitoyhdistyksen (SHHY) koulutuspäivillä otetaan valokuvia ja mahdollisesti videoita yhdistyksen käyttöön. Kuvia voidaan julkaista SHHY Facebook sivuilla, SHHY verkkosivuilla ja käyttää luennoitsijoiden esityksissä.