Apurahojen saajat

Myönnettyjä apurahoja 1.06.2018

EWMA - konferenssi 2018, osallistumismaksu

5th International Conference on Advances in Skin, Wound Care 2018, osallistumismaksu

Myönnettyjä apurahoja 1.12.2017

Valtakunnalliset Haavapäivät 2018, osallistumismaksu

EWMA - konferenssi 2018, osallistumismaksu

Myönnettyjä apurahoja 1.6.2017
 

EBA, European Burns Association kongressi 2017, osallistumismaksu

EPUAP, European Pressure Ulcer Advisory Panel Konferenssi 2017, osallistumismaksu

Kansallinen Diabetesjalka-symposium 2017​, osallistumismaksu

Valtakunnalliset Haavapäivät 2018, osallistumismaksu

​WCET, avannehoitajien maailmankongressi 2018, osallistumismaksu

EPUAP Focus meeting 2018, osallistumismaksu

Tutkimus- ja kehittämisrahaston apurahoja saivat vuonna 2017:

Sirpa Mäki-Turja-Rostedt: 3000 euroa Painehaavojen ehkäiseminen iäkkäillä pitkäaikaisasukkailla - intervention kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointitutkimuksen artikkelien kirjoittamiseen, kielentarkastukseen ja julkaisemiseen.

 

Myönnettyjä apurahoja 1.12.2016

Valtakunnallisten Haavapäivien 2017 osallistumismaksu

ECET, Euroopan avannehoitajien konferenssi 2017, osallistumismaksu

Tutkimus- ja kehittämisrahaston apurahoja saivat vuonna 2016:

Haavisto Elina: 2000 euroa monitieteelliseen tutkimukseen ”Painehaavojen ehkäiseminen ensihoidon siirtokuljetuksissa”

Kielo Emilia: 2000 euroa Hoitotieteen Pro gradu -tutkimukseen, jonka aiheena on valmistuvien sairaanhoitaja- ja jalkaterapeuttiopiskelijoiden haavanhoidon osaaminen.

Myönnettyjä apurahoja 1.6.2016

Valtakunnallisten Haavapäivien 2017 osallistumismaksu

WUWHS, World Union of Wound Healing Societies kongressi 2016, osallistumismaksu

NDFTF, Yhteispohjoismainen diabetes-jalkasymposium 2016, osallistumismaksu