Apurahan hakeminen

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry myöntää apurahoja henkilöjäsenilleen kaksi kertaa vuodessa. Kevään apurahahakemukset lähetetään yhdistykselle 1.6. mennessä ja syksyn apurahahakemukset 1.12. mennessä. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa kesäkuussa ja joulukuussa. Apurahojen hakeminen ja mahdollinen saaminen edellyttää vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä. Lisäksi edellisen myönnetyn apurahan käyttökohteesta pitää olla kulunut kaksi vuotta. Hakeminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä alla oleva apuraha-anomuslomake.

Vuonna 2018 myönnettävät apurahat (osallistumismaksu, ei matka- ja majoituskuluja):
- vähintään 15 kpl Valtakunnallisten Haavapäivien osallistumismaksuun
- 5 kpl EWMA-konferenssin 2018/2019 osallistumismaksuun
- 5 kpl EPUAP-konferenssin 2018 osallistumismaksuun
- 5 kpl yhteispohjoismaisen NDFTF-konferenssin 2018 osallistumismaksuun
- 1-2 osallistumismaksun suuruista apurahaa muuhun haavanhoidon alaan liittyvään konferenssiin osallistumiseksi
- 5 osallistumismaksun suuruista stipendiä niille yhdistyksen jäsenille, joiden työ hyväksytään esitettäväksi EPUAP- tai EWMA-kongresseissa ja jotka eivät ole saaneet rahoitusta muulla tavoin järjestymään.
- lisäksi apurahaa voi hakea haavanhoidon kehittämiseen tai muuhun haavanhoitoon liittyvään koulutuspäivään

Konferensseihin/koulutuksiin apurahan saaneilta edellytetään artikkelin/koosteen kirjoittamista ko koulutustapahtuman sisällöstä ja sen annista omaa työtä koskien.

Artikkelista/koosteesta tulee selvitä seuraavat asiat:
- mitkä koulutuspäivät/ mikä konferenssi?
- milloin järjestettiin ja missä?
- mikä oli koulutuksen paras anti, mitä jäi mieleen?
- mitä hyötyä koulutukseen osallistumisesta oli omaa työtä/työyksikköä ajatellen?

Apurahan saajien laatimat koulutuskoosteet julkaistaan www-sivuilla Haava-lehtiosion aineistopankissa.
Lähetä koulutuskooste  4-6 viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä.
Artikkeli/kooste kirjoitetaan word-tiedostolle ja lähetetään pdf-muodossa.
Haava-lehden toimitusneuvosto päättää erikseen mahdollisista lehdessä julkaistavista koulutuskoosteista. 

Täytä anomuksen kaikki kohdat.

Apurahan saajat päättää Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus. Tieto apuraha-anomuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä lähetetään sähköpostilla yhdistyksen sihteerin toimesta hakijoille kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Lisätietoja saat yhdistyksen puheenjohtajalta.