Hoito- ja toimintaohjeet

Hoito-ja toimintaohjeitasivuston tarkoituksena on jakaa hyväksi havaittuja ja yleisesti käytössä olevia ohjeita kaikille haavapotilaiden parissa työskenteleville helpottamaan haavapotilaan hoitamista.

Vähäelastinen tukisidonta (2018)

Keski- ja runsaselastinen tukisidonta (2018)

2-in-1-järjestelmä kompressiosukan pukemisohje (2018)

Käypä hoito-suositus, Diabeetikon jalkaongelmat (2009)

Käypä hoito-suositus, Krooninen alaraajahaava (2014)

2010 Avoimen haavan VPKM väriluokitus helpperi.pdf

2019 Avoimen haavan VPKM väriluokitus helpperi (PDF)

2011 Painehaavahelpperi.pdf

2011 Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito; menetelmä.pdf

2011 Potilasohje: Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito.pdf

2013 Vajaaravitsemusriskin seulonta NRS-2002

2017 GLOBIAD Inkontinenssin aiheuttaman dermatiitin luokittelu

2013 TtM Ulla-Mari Kinnusen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon
alan väitöskirja, Haavanhoidon kirjaamismalli – innovaatio kliiniseen
hoitotyöhön, tarkastettiin 13.9.2013 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnassa.