Abstrakti- ja posteriohje

 

Abstraktin ja posterin tarkoitus

Lähtökohtana voi olla tieteellinen tutkimus tai jokin kehittämisprojekti (ei tapausselostuksia). Tarkoituksena on kuvata tutkimusta / kehittämisprojektia ja sen tuloksia lyhyesti ja ytimekkäästi.

Myös yritykset voivat lähettää tieteellisiä abstrakteja arvioitavaksi.

Abstraktin rakenne:

Abstrakti lähetetään yhdistykselle painamalla abstraktilomakkeen alareunassa olevaa lähetä-painiketta. Abstrakti tulee olla lähetetty 1.12.2018 klo 24 mennessä. Abstraktin hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 16.12.2018. Hyväksytty abstrakti antaa oikeuden yhdelle tekijöistä maksuttomaan osallistumiseen Valtakunnallisille Haavapäiville 2019. Majoitus- ja matkakuluja ei korvata, eikä iltajuhlaa. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan Valtakunnallisten Haavapäivien mobiilisovelluksessa.

Vuonna 2019 posterit ovat e-postereita.
Eli nyt ei tarvitse tulostaa ja kantaa paperi- tai kangaspostereita.

Hyväksytyn abstraktin tekijälle ilmoitetaan hyväksymisviestin yhteydessä e-posterin lähetysosoite.

E-posteri koostuu kuudesta (6) PowerPoint diasta. PowerPoint pohjan voi valita itse, esimerkiksi oman sairaanhoitopiirin tai yliopiston tunnuksilla taustoitettu pohja. Mutta ei kaupallisten yritysten pohjia. E-posterissa saa mainita kerran kauppanimen, muuten tuotteista / lääkinnällisistä laitteista/ lääkkeistä käytetään geneeristä ryhmää / vaikuttavaa ainetta sisältävää nimitystä, tai muu selkeä suomenkielinen määritelmä. 
Diojen suhde 16:9, fontti Calibri, minimifonttikoko 24, saa olla suurempikin.
Seuraavilla otsikoilla:

Dia 1: otsikkodia, posterin nimi ja tekijät yhteystietoineen
Dia 2: tausta ja tarkoitus
Dia 3: menetelmät ja aineisto
Dia 4: tärkeimmät tulokset ja havainnot
Dia 5: pohdinta ja johtopäätökset
Dia 6: keskeinen kirjallisuus ja kiitokset
Posteri voi sisältää kuvia ja taulukoita, mutta ne täytyy sisällyttää kuuteen diaan.
Valmis e-posteri tallennetaan pdf-muotoon ja lähetetään abstraktin hyväksymisviestissä olleen ohjeen mukaan.
Jos tulee kysyttävää e-posterin laatimisesta, voitte lähettää postia

ABSTRAKTILOMAKE

Avataan jälleen syksyllä 2018