Auktorisointinimikkeen päivittäjä

Auktorisointihakemus tehdään verkkosivuilla verkkoportfolion muodossa. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Hakemus on oltava lähetettynä 31.10.2020 klo 24 mennessä.

Seuraava hakuaika on syksyllä 2021.

Tästä pääset haavahoitajan verkkoportfolioon.

Päivittäminen

Haavahoitajanimikkeen säilyttäminen ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoitujen haavahoitajien rekisterissä pysyminen edellyttää haavahoidon osaamisen ylläpitämistä. Osaaminen tarkistetaan neljän vuoden välein

Auktorisoinnin päivittäminen maksaa 75 euroa, josta lähetetään lasku hakijalle hakemuksen saapumisen jälkeen. Suoritetulla maksulla on oikeutettu hakemaan päivitystä kaksi kertaa, mikäli hakija ei ensimmäisellä kerralla ole täyttänyt vaadittavia kriteereitä tai hakemus on ollut puutteellinen. Auktorisointinimikkeen käyttöoikeus päättyy, mikäli vaadittavat kriteerit eivät täyty eikä nimikettä myönnetä.

Ensimmäinen haku tulee tapahtua heti edellisen auktorisoinnin päättyessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä haavahoitajan verkkoportfolio yhdistyksen www-sivuilla. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Tiedot nykyisen työn sisällöstä tulee täyttää verkkoportfolioon huolellisesti. Lisäksi hakija tekee hakemukseen itsearvioinnin kaikkien haavahoitajan osaamiskriteerien osalta. Kts. haavahoitajan osaamiskriteerit. Kriteereinä nimikkeen säilymiselle on, että haavahoitaja on kuluneen neljän vuoden aikana hoitanut haavapotilaita vähintään 24 kk ja osallistunut vähintään 10 päivän ajan haavahoidon lisä- tai täydennyskoulutukseen. Koulutuksena hyväksytään myös konferenssit. Portfolioon kirjataan kaikki (vähintään 10 päivää) haavanhoidon koulutukset ja liitetään todistukset ohjelmineen pdf- tai word-muotoisena verkkoportfolioon.

Itse pidetyistä luennoista ja kehittämistehtävistä tulee myös olla todistukset liitteenä portfoliossa.
Päivityshakemukseen pyydetään myös esimiehen tai työtä ohjaavan lääkärin arviointi hakijan osaamisesta suhteessa asetettuihin haavahoitajan osaamiskriteereihin.

Nimikkeen säilyminen kirjataan haavahoitajarekisteriin ja kriteerien täyttymisestä lähetetään päivittäjälle uusi todistus. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittavia kriteerejä, on hän oikeutettu hakemaan päivitystä toisen kerran seuraavan vuoden haussa samalla maksulla. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittuja kriteerejä näiden kahden haun aikana tai päivittäjä ei hae päivitystä vuoden kuluessa edellisen auktorisoinnin päättymisestä, tulee auktorisoinnin hakijan hakea auktorisointia uudelleen ensihakijana. Auktorisoinnin päättymisajankohta on nähtävissä auktorisointitodistuksesta, jolloin päivitystä tulee hakea sen vuoden haussa, jolloin auktorisointi päättyy.

Vuoden 2020 syys-lokakuun hakuprosessissa haavahoitajanimikettä hakevilla ja tämän jälkeen haavahoitajaksi auktorisoiduilla on oikeus käyttää haavahoitajanimikettä vuoden 2024 loppuun.

Uusille auktorisoiduille haavahoitajille annetaan todistus ja luovutetaan kultainen H-pinssi. Hakemukset käsitellään joulukuussa 2020. Haavahoitajan kriteerit täyttäneille ilmoitetaan asiasta viimeistään tammikuussa 2021.

Haavahoitajan auktorisoinnin päivitystä hakeva hakija täyttää päivitystä hakevan portfolion kaikki kohdat sekä liittää mukaan kaikki vaadittavat todistukset.