Auktorisointinimikkeen ensihakija

Auktorisointihakemus tehdään verkkosivuilla verkkoportfolion muodossa. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Hakemukset on oltava lähetettyinä 31.10.2020 klo 24 mennessä.

Seuraava hakuaika on syksyllä 2021.

Tästä pääset haavahoitajan verkkoportfolioon.

Auktorisoinnin hakeminen maksaa 150 euroa ensihakijalta, josta lähetetään lasku hakijalle hakemuksen saapumisen jälkeen. Suoritetulla maksulla on oikeutettu hakemaan auktorisointia toisen kerran, mikäli hakija ei ensimmäisellä kerralla ole täyttänyt vaadittavia kriteereitä tai hakemus on ollut puutteellinen.
Toinen hakukerta tulee tapahtua kolmen vuoden sisällä ensimmäisestä hausta. Hakeminen tapahtuu täyttämällä haavahoitajan verkkoportfolio yhdistyksen www-sivuilla. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakijan haavanhoidon osaamista arvioidaan neljällä eri osa-alueella. Kts. haavahoitajan osaamiskriteerit

Vuoden 2020 syys-lokakuun hakuprosessissa haavahoitajanimikettä hakevilla ja tämän jälkeen haavahoitajaksi auktorisoiduilla on oikeus käyttää haavahoitajanimikettä vuoden 2024 loppuun.

Uusille auktorisoiduille haavahoitajille annetaan todistus ja luovutetaan kultainen H-pinssi.
Hakemukset käsitellään joulukuussa 2020. Haavahoitajan kriteerit täyttäneille ilmoitetaan asiasta viimeistään tammikuussa 2021.

Ensihakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Hakijan henkilötiedot ja yhteystiedot
 2. Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan/ kätilön/ ensihoitajan tutkinnon suoritusvuosi ja oppilaitos (liitteenä kopio tutkintotodistuksesta).
 3. Tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus hoitoalalta (liitteenä kopio nimikirjanotteesta tai CV).
 4. Haavanhoidosta saatu työkokemus (vähintään 3 vuotta) eriteltyinä tehtäväkuvauksina eri toimipisteissä.
 5. Haavanhoidon osaamista syventävä korkeakoulutasoinen koulutus, jota tulee olla vähintään 30 opintopistettä (= 1 opintopiste vastaa 27 opiskelutyötuntia). Koulutuksella tarkoitetaan esim. ammatillisia erikoistumisopintoja tai soveltuvia yliopisto-opintoja. Portfolioon laitetaan liitteeksi kopiot todistuksista ja opintorekisterin otteista.
 6. Itsearviointi omasta haavanhoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta).
 7. Oman esimiehen tai työtä ohjaavan lääkärin ja vertaisen arviointi (= kaksi erillistä arviointia), joissa arvioitsija selvittää hakijan haavanhoidon osaamista suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin: välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta.
 8. Muu lisäkoulutus, joka antaa valmiuksia työskennellä haavanhoidon asiantuntijasairaanhoitajana (liitteenä kopiot todistuksista). Lisäkoulutuksista tulee olla yhteenveto, josta ilmenee koulutusten nimet, ajankohdat, kestot ja keskeinen sisältö. 
 9. Muut haavahoitoon liittyvät erityistehtävät, projektit ja kehittämistyöt, joissa hakija on ollut mukana. 
 10. Hakijan toimiminen kouluttajana. Liitteenä todistukset niistä koulutusohjelmista, joissa hakija on ollut kouluttajana tai muu todistus koulutustapahtumasta. 
 11. Julkaisut ja konferenssiesitykset, joita hakijalla on haavanhoidon alueelta (esim. artikkelin kirjoittaja(t) nimi (nimet), artikkelin nimi, julkaisu, vuosi, volyymi, numero, sivut). Konferenssin nimi, ajankohta, paikka, oman esityksen otsikko ja maininta siitä oliko suullinen esitys vai posteri, kopio abstraktikirjan kansilehdestä ja omasta abstraktista) 

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopiot kaikista vaadittavista todistuksista: