Auktorisoitu haavahoitaja

Haavahoitaja –nimike

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on myöntänyt vuodesta 2004 lähtien auktorisoitu haavahoitajanimikkeitä haavanhoidon ammattilaisille. Auktorisoinnin tarkoituksena on selkeiden kriteerien perusteella osoittaa hakijan haavanhoidon erityisosaaminen. Auktorisoinnin myöntäminen edellyttää laajaa haavanhoidon osaamista. Auktorisoinnilla pyritään edistämään haavanhoidon ammattilaisen urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä haavahoitajien toimintaan. Auktorisointi on yksi tapa tuoda esiin hoitotyön asiantuntijuus haavanhoidon osalta ja lisätä hoitotyön arvostusta. Haavanhoidon erikoisosaaminen tulisi nähdä sekä organisaation että potilaan etuna.

Haavahoitajanimike myönnetään hakemuksen perusteella. Nimikkeen käyttöoikeuden hakijalle antaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n asettama työryhmä ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajanimike -arviointityöryhmän jäsenet:

Neuvotteleva virkamies, THM Maire Kolimaa, Sosiaali- ja terveysministeriö
Osastonylilääkäri, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Leena Berg, KYS
Opetusneuvos, TtL Ansa Iivanainen, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Auktorisoitu haavahoitaja, asiantuntijasairaanhoitaja Heli Kallio, Tyks, VSSHP
Koulutusvastuujohtaja, THM, SHHY kunniapuheenjohtaja Salla Seppänen, Savonia ammattikorkeakoulu
Osastonhoitaja, TtM Sirpa Paananen, Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP

Seuraava hakuaika syksyllä 2020. Auktorisointi- ja päivityshakemukset tehdään nettisivuilla verkkoportfolion muodossa.

Haku- ja päivittämishakulomake verkkoportfolio-sivulla.