Auktorisoitu haavahoitaja

Haavahoitaja –nimike

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on myöntänyt vuodesta 2004 lähtien auktorisoitu haavahoitajanimikkeitä haavanhoidon ammattilaisille. Auktorisoinnin tarkoituksena on selkeiden kriteerien perusteella osoittaa hakijan haavanhoidon erityisosaaminen. Auktorisoinnin myöntäminen edellyttää laajaa haavanhoidon osaamista. Auktorisoinnilla pyritään edistämään haavanhoidon ammattilaisen urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä haavahoitajien toimintaan. Auktorisointi on yksi tapa tuoda esiin hoitotyön asiantuntijuus haavanhoidon osalta ja lisätä hoitotyön arvostusta. Haavanhoidon erikoisosaaminen tulisi nähdä sekä organisaation että potilaan etuna.

Haavahoitajanimike myönnetään hakemuksen perusteella. Nimikkeen käyttöoikeuden hakijalle antaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n asettama työryhmä ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajanimike -arviointityöryhmän jäsenet:

Heli Kallio, puheenjohtaja
Ansa Iivanainen
Maire Kolimaa
Leena Berg
Salla Seppänen, kutsuttu asiantuntija
Sirpa Paananen,kutsuttu asiantuntija
Mervi Niskanen, hallituksen yhteyshenkilö

Seuraava hakuaika on syksyllä 2021. Auktorisointi- ja päivityshakemukset tehdään nettisivuilla verkkoportfolion muodossa.

Haku- ja päivittämishakulomake verkkoportfolio-sivulla.