Teemaluettelo

Yhdistyksen ensimmäinen jäsenlehti HAAVA ilmestyi syksyllä 1998. Vuodesta 1999 lähtien lehdestä ilmestyy vuosittain neljä numeroa. Jokaisella lehdellä on oma teema:

Haava 1/2020 Alaraajahaavojen ennaltaehkäisy ja hoito
Haava 2/2020 Valtakunnalliset haavapäivät
Haava 3/2020 Diabeettisten jalkahaavojen ennaltaehkäisy ja hoito
Haava 4/2020 Painehaavojen ennaltaehkäisy ja kustannukset

HAAVA 1/2019 Sidosvalinta
HAAVA 2/2019 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2019 Moniammatillinen yhteistyö
HAAVA 4/2019 Haava ja sote

HAAVA 1/2018 Haava ja psyyke
HAAVA 2/2018 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2018 Teknologia
HAAVA 4/2018 Juhlanumero

HAAVA 1/2017 Geriatrinen haavapotilas
HAAVA 2/2017 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2017 Postoperatiiviset haavaongelmat
HAAVA 4/2017 Tutkimus

HAAVA 1/2016 Ravitsemus
HAAVA 2/2016 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2016 Palovammat
HAAVA 4/2016 Harvinaiset haavat

HAAVA 1/2015 Hygienia ja aseptiikka
HAAVA 2/2015 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2015 Kirjaaminen
HAAVA 4/2015 Juhlanumero, yhdistys 20 vuotta

HAAVA 1/2014 Kotihoito
HAAVA 2/2014 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2014 Haavan puhdistaminen
HAAVA 4/2014 Sattuu ja tapahtuu

HAAVA 1/2013 Haava diabeetikolla
HAAVA 2/2013 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2013 Akuutit haavat
HAAVA 4/2013 Painehaavat

HAAVA 1/2012 Haavainfektiot
HAAVA 2/2012 Valtakunnalliset Haavapäivät
HAAVA 3/2012 Tuki- ja painetuotteet
HAAVA 4/2012 Laskimoperäiset haavat

HAAVA 1/2011 Palovammat
HAAVA 2/2011 Opintopäivänumero
HAAVA 3/2011 Kevennysapuvälineet
HAAVA 4/2011 Haavauttavat ihotaudit

HAAVA 1/2010 Traumahaavat
HAAVA 2/2010 Opintopäivänumero
HAAVA 3/2010 Krooniset haavat
HAAVA 4/2010 Haavanhoitotuotteet

HAAVA 1/2009 Diabeetikon jalkahaavat
HAAVA 2/2009 Verisuonileikkauspotilaan haavat
HAAVA 3/2009 EWMA -kongressi
HAAVA 4/2009 Vatsa- ja rintakehän haavat

HAAVA 1/2008 Harvinaiset haavat
HAAVA 2/2008 Opintopäivät
HAAVA 3/2008 Haavakipu
HAAVA 4/2008 Moniammatillinen haavanhoito

HAAVA 1/2007 Haavan paikallishoito
HAAVA 2/2007 Haavanhoidon erityiskysymyksiä
HAAVA 3/2007 Leikkaushaava
HAAVA 4/2007 Haavanhoito ja mielenterveys

HAAVA 1/2006 Ikäihmisten haavanhoito ja ravitsemus
HAAVA 2/2006 Opintopäivänumero: Akuutit haavat
HAAVA 3/2006 Paikallishoito ja infektiot
HAAVA 4/2006 Kansainvälisyys

HAAVA 1/2005 Näyttöön perustuva tieto
HAAVA 2/2005 Opintopäivänumero: säärihaavapotilas
HAAVA 3/2005 Haavapotilaan ohjaus ja neuvonta
HAAVA 4/2005 10-vuotis juhlanumero

HAAVA 1/2004 Haavapotilaan kehokuva
HAAVA 2/2004 Diabeetikon jalkahaava
HAAVA 3/2004 Kysymyksiä ja vastauksia, sekä tutkimuksia
HAAVA 4/2004 Haavapotilaan hoito avoterveydenhuollon näkökulmasta

HAAVA 1/2003 Lapsipotilas ja haava
HAAVA 2/2003 Haavan etiologia ja paikallishoito
HAAVA 3/2003 Haavakivun hoidosta
HAAVA 4/2003 EPUAP 7. painehaavakongressi

HAAVA 1/2002 Palovamma jatkonumero
HAAVA 2/2002 Opintopäivä teema
HAAVA 3/2002 Haavapotilaan elämänlaatu
HAAVA 4/2002 Haavatutkimus

HAAVA 1/2001 Palovammanumero
HAAVA 2/2001 Akuutit haavat ja niiden komplikaatiot
HAAVA 3/2001 Infektoituneen haavan hoito
HAAVA 4/2001 Diabeettinen jalkahaava

HAAVA 1/2000 Säärihaava
HAAVA 2/2000 Akuutit haavat
HAAVA 3/2000 Painehaavojen jatkonumero
HAAVA 4/2000 5-vuotis juhlanumero

HAAVA 1/1999 Diabeetikon jalkahaava
HAAVA 2/1999 Haavojen uudet hoitomuodot
HAAVA 3/1999 Säärihaava
HAAVA 4/1999 Painehaava

HAAVA 1/1998 Haavan paranemisesta ja haavakivun hoidosta