Haava -tidningens Mediekortet 2021

Föreningen för Sårvård i Finland rf´s professionella tidskrift

 

Publicerings tidtabell 2021

Nr

Utkommer

Bokningsdag

Materialdag

Tema

1

vecka 8

04.01.2021

15.01.2021

Patientcentrerad vård

2

vecka 21

01.04.2021

16.04.2021

Riksomfattande Sårvårdsdagarna

3

vecka 42

27.08.2021

10.09.2021

Fungerande vårdkedjor

4

vecka 50

29.10.2021

12.11.2021

Sexualitet

 

Annonsstorlekar och -priser

2. omslag

210 x 297 mm

1 300 €

3. omslag

210 x 297 mm

1 150 €

4. omslag (bakpärmen)

210 x 265 mm

1 300 €

Ledarartikelsida (sidan 4)

210 x 297 mm

1 150 €

2/1 sidor (uppslag)

420 x 297 mm

1 600 €

1/1 sida

210 x 297 mm

1000 €

1/2 sida horisontal

174 x 130 mm

600 €

1/2 sida vertikal

115 x 260 mm

600 €

1/4 sida

115 x 130 mm

500 €

1/8 sida

115 x 65 mm

300 €

OBS: Om en hel uppslagannons eller en sidas annons når till marginalen, behövs 3 millimeters klippningsreserv till alla kanter (bleed) och klipp.

Materialkrav

Tryckducklig PDF. Vår layoutservice kostar 150 € (+ moms 24 %).

Annonsmaterialet levereras via e-post

och

Reklamationer

Skriftligt inom 8 dygn efter publiceringen. Tidningens ansvar för fel i annonser begränsar sig till annonspriset.

Rabatter

Årsavtal -10 %. Annonser om stipendier och utbildningsdagar -50% av annonspriset.

MEDIAKORTET 2021