Haava -tidningens Mediakort 2017

Föreningen för Sårvård i Finland rf´s professionella tidskrift

 

Publicerings och annonserings tidtabell 2017

Nr

Utkommer

Annons bokningar

Materialinlämning

Tema

1

vecka 8

5.1.2017

20.1.2017

Geriatrisk sårpatient

2

vecka 21

7.4.2017

21.4.2017

Riksomfattande Sårvårdsdagar

3

vecka 42

1.9.2017

15.9.2017

Postoperativa sårproblem

4

vecka 50

20.10.2017

03.11.2017

Forskning

 

Annonsstorlekar och -priser

2. omslag

210 x 297 mm

1 300 €

3. omslag

210 x 297 mm

1 150 €

4. omslag (baksidan)

210 x 265 mm

1 300 €

Ledarartikelsida (sidan 4)

210 x 297 mm

1 150 €

2/1 sidor (uppslag)

420 x 297 mm

1 600 €

1/1 sida

210 x 297 mm

1000 €

1/2 sida horisontal

174 x 130 mm

600 €

1/2 sida vertikal

115 x 260 mm

600 €

1/4 sida

115 x 130 mm

500 €

OBS: Om hel uppslagannons eller en sidas annons, når till marginalen, behövs 3 millimeters klippningsreserv till alla kanter (bleed) och klipp.

Materialkrav

Priset förutsätter att annonsmaterialet är tryckningsfärdig och i PDF-format. Om materialet behövs redigeras före press debiteras 150 € + moms 24 % för arbetet (färgavdrag skall alltid vara med).

Annonsmaterialet levereras via e-post

och

Reklamationer

Skriftligt inom 8 dygn från tidningens publicering. Tidningens ansvar är begränsad högst till annonspriset.

Rabatter

Årsrabatt -10 %. Stipendium- och skolningsannonser -50 % från annonspriset.

Mediakort 2017, utskrivbara version