Haavapäivien kynnyksellä

0

Haavapäivien kynnyksellä

Muutos- haaste vai mahdollisuus?

XXI Valtakunnalliset Haavapäivät järjestetään 1.-2.2.2018 Finlandia-talolla Helsingin keskustassa. Haavapäivien teemana on muutos, joka on erittäin ajankohtainen vuonna 2018 suomalaisessa terveydenhuollossa. Jouluviikolla maamme hallitus ilmoitti päässeensä sopuun yhdestä Sote-uudistuksen valinnanvapauden yksityiskohdasta eli asiakasseteleiden roolista erikoissairaanhoidossa. Laajamittaisen asiakasseteleiden käytön pelättiin vaarantavan mm. erikoissairaanhoidon päivystysvalmiutta.  Perusterveydenhuoltoon asiakasseteli on tulossa. Hallituksen kantaa perusterveydenhuollon muutoksiin ei vielä tiedä kukaan, lähtihän lakiesitys vasta lausuntokierrokselle.  Hallituksen sopu maksuseteleiden erittäin rajoitetusta käytöstä erikoissairaanhoidossa kertoo omalta osaltaan siitä, että asiantuntijoiden ja kansalaisten kriittisellä mielipiteellä oli vaikutusta maamme korkeimpaan johtoon.

Haavapotilaat ovat hyvin heterogeeninen potilasryhmä, joilla ei ole omaa potilasjärjestöä. Usein tuntuu, että haavapotilaat ovat väliinputoajia. Haavat eivät parane, mutta harvoin potilaat haavaan kuolevatkaan. Tehottomuuteen on helppo tuudittautua. Toivon Sote-uudistuksen lisäävän tehokkuutta ja tavoitteellisuutta haavapotilaiden hoitoon. Kilpailun myötä sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon on ryhdistäydyttävä. Turhat viiveet odotteluineen on karsittava pois ja hoitoketjuja on tehostettava. Kroonisena potilaana haavapotilas käyttää niin yksityisen kuin julkisen terveydenhuollon resursseja.  Maksusetelin myötä potilas pääsee valitsemaan hoitopaikkansa. Toivon, että potilas osaa valita oikein saaden tehokasta ja vaikuttavaa haavanhoitoa. Myönnän kyllä, että haavanhoidon tehokkuutta on vaikea mitata, kahta samanlaista haavaa ja potilasta ei ole.

Suomen Haavanhoitoyhdistys on terveydenhuollon ammattilaisten yhdistys, jonka tavoitteena on edistää haavahoidon kehittämistyötä ja edistää vuorovaikutusta kaikkien ammattiryhmien välillä. Näihin tavoitteisiin Valtakunnalliset Haavapäivät vastaavat vuosittain. Vuoden 2018 Valtakunnallisilla Haavapäivillä on tärkeä rooli niin haava-ammattilaisten näkemysten kuin haavapotilaiden asian esilletuomisessa, vaikka potilaiden edusjärjestö SHHY ei olekaan.

Väestön ikääntymisen myötä haavapotilaiden määrä on kasvava, ja kustannusten kriittiseen tarkasteluun hoidon laadusta tinkimättä on kiinnitettävä huomiota.  Terveydenhuollon laajaa kokonaisuutta on yksittäisen toimijan hankala hahmottaa. Tähän vaikeaan asiaan paneudumme torstaina Valtakunnallisilla Haavapäivillä, jolloin teemana ovat päivänpolttavat asiat: haavat, kustannukset ja Sote.

Torstain aikana tarkastelemme laaja-alaisesti kroonisten haavojen esiintyvyyttä ja kustannuksia.  Lymfödeema, turvotus, diabeettinen jalka ja painehaavat muodostavat valtaosan kroonisista haavoista.  Näitä edellä mainittuja tuttuja aiheita tarkastelemme tehokkaan, kustannuksia säästävän hoidon kannalta.  Mikä kroonisten haavojen esiintyvyys on Helsingin seudulla? Siitä kuulemme tuoretta tilastotietoa. Haavanhoitotuotteiden kilpailutukseenkin kannattaa paneutua, sillä halvin haavanhoitotuote ei välttämättä ole aina kustannustehokkain.

Iltapäivällä on paneelikeskustelu aiheesta: Hoitaako Sote haavat?   Paneelin juontaa toimittaja Pirjo Kauppinen. Paneelin alustaa Tuija Kumpulainen, johtaja, STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto. Alustuksessaan hän kertoo Sote-uudistuksen nykytilasta kroonisten sairauksien, haavojen kannalta. Tuija Kumpulainen osallistuu myös paneeliin. Muut panelistit ovat emeritusprofessori Martti Kekomäki, terveysoikeuden professori ja HUS:in hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, sairaanhoitaja ja Tehyn hallituksen jäsen Nina Pulkkinen, Itä-Suomen yliopiston potilasturvallisuusprofessori Risto Roine sekä koulutusvastuujohtaja, THM Salla Seppänen Savonia Ammattikorkeakoulusta. Päivän puheenjohtajana toimii professori Sirpa Asko-Seljavaara.

Mikä sinua askarruttaa haavapotilaan hoidossa tulevaisuudessa? Tule esittämään kysymyksesi ja kommenttisi panelisteille. Viestiseinän kautta se on mahdollisuus tehdä anonyymisti.

Perjantain ohjelmalla haluamme kunnioittaa Suomen 100-vuotiasta itsenäisyyttä. Perjantain teemana on 100-vuotias Suomi ja Suomen 100-vuotiaat. Perehdymme vanhuksiin haavapotilaina niin leikkaushoidon kuin kotihoidonkin aikana. Vanhuksen hauraus korostuu haavatuotevalinnassa, kivunhoidossa ja ravitsemuksessa sekä ihon rakenteen ainutkertaisuudessa. Kaikkiin näihin kysymyksiin saamme vastauksen luennoissa.

Perjantaina järjestetään toista kertaa rinnakkaissessio lääkäreille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Rinnakkaissessiossa käsitellään vaskuliitteja ja muita harvinaisia haavoja, alipaineimuhoidon kompastuskiviä sekä haavatuotevalintaa lääkärin näkökulmasta. Käytännönläheiset luennot ovat haavan reviisiosta, ihobiopsiasta ja antibioottihoidosta. Rinnakkaissessioon on jo ennen vuoden vaihdetta ilmoittautunut lähes viisikymmentä osallistujaa.

Finlandia-talossa lounas ja näyttely ovat samassa tilassa. Lounastauot on suunniteltu riittävän pitkiksi, jotta kaikki ehtivät hyvin sekä ruokailemaan että kiertämään näyttelyssä.  Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n vuosikokous ja iltajuhlagaala ansaitsevat omat bloginsa, joten tässä ei niistä enempää.

Suomen Haavanhoitoyhdistys on tehnyt pitkäjänteistä työtä haavahoidon kehittäjänä. Nykyisin on tunnustettua, että vaikeiden haavojen hoito moniammatillisesti ja tehokkaasti tuo kustannussäästöjä, inhimillisiä kärsimyksiä unohtamatta. Kuinka Sote-uudistus kohtelee haavapotilaita?

Toivottavasti tähän kysymykseen saamme vastauksia ja samalla voimme haavahoidon ammattilaisina tuoda oman näkemyksemme esille XXI Valtakunnallisilla Haavapäivillä.  Koulutuspäiville on haettu Helsingin Yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta erikoislääkärikoulutukseen teoreettisia koulutustunteja.

Finlandia-talolla tapaamisiin ja lämpimästi tervetuloa!

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallituksen puolesta,

Lea Pulliainen
vt vpj
plastiikkakirurgi

Ole ensimmäinen kommentoija

Lisää kommentti