Apurahan hakeminen

Suomen Haavanhoitoyhdistyksen apurahat vuonna 2020

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry myöntää apurahoja henkilöjäsenilleen kaksi kertaa vuodessa. Kevään apurahahakemukset lähetetään yhdistykselle 1.6.2020 mennessä ja syksyn apurahahakemukset 1.12.2020 mennessä. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa kesäkuussa ja joulukuussa. Apurahojen hakeminen ja mahdollinen saaminen edellyttää vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä. Lisäksi edellisen myönnetyn apurahan käyttötarkoituksesta tulee olla kulunut kaksi vuotta. Apurahan hakeminen tapahtuu täyttämällä sivun alareunassa oleva sähköinen lomake.

Jäsenetujen saaminen edellyttää vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä ja, että edellisen vuoden jäsenmaksu on maksettu. 

Konferensseihin/koulutuksiin apurahan saaneilta edellytetään artikkelin/koosteen kirjoittamista koulutustapahtuman sisällöstä ja sen annista omaa työtä koskien. Yhdistyksen www-sivuilta löytyvät ohjeet koulutuskoosteen laatimisesta ja koosteet julkaistaan www-sivuilla Haava-lehtiosion aineistopankissa. Haava-lehden toimitusneuvosto päättää erikseen mahdollisista lehdessä julkaistavista koulutuskoosteista. 

Vuonna 2020 myönnettävät apurahat jakautuvat seuraavasti (osallistumismaksu, ei matka- ja majoituskuluja tai iltajuhlaa):
- vähintään 15 kpl Valtakunnallisten Haavapäivien osallistumismaksuun vuonna 2021
- vähintään 5 kpl EWMA-konferenssin 2020/21 osallistumismaksuun
- vähintään 5 kpl EPUAP-konferenssin 2020 osallistumismaksuun
- (vähintään 5 kpl yhteispohjoismaisen NDFTF-konferenssin 2020 osallistumismaksuun)
- vähintään 2 osallistumismaksun suuruista apurahaa muuhun haavanhoidon alaan liittyvään konferenssiin osallistumiseksi
- 5 osallistumismaksun suuruista stipendiä niille yhdistyksen jäsenille, joiden työ hyväksytään esitettäväksi EPUAP- tai EWMA-kongresseissa ja jotka eivät ole saaneet rahoitusta muulla tavoin järjestymään.
- lisäksi apurahaa voi hakea haavanhoidon kehittämiseen tai muuhun haavanhoitoon liittyvään koulutuspäivään

Konferensseihin/ koulutuksiin apurahan saaneilta edellytetään artikkelin/ koosteen kirjoittamista koulutustapahtuman sisällöstä ja sen
annista omaa työtä koskien.

Artikkelista/ koosteesta tulee selvitä seuraavat asiat:
- mitkä koulutuspäivät/ mikä konferenssi?
- milloin järjestettiin ja missä?
- mikä oli koulutuksen paras anti, mitä jäi mieleen?
- mitä hyötyä koulutukseen osallistumisesta oli omaa työtä/ työyksikköä
ajatellen?

Apurahan saajien laatimat koulutuskoosteet julkaistaan www-sivuilla
Haava-lehtiosion aineistopankissa.

Lähetä koulutuskooste 4-6 viikon kuluessa koulutuksen
päättymisestä.

Haava-lehden toimitusneuvosto päättää erikseen mahdollisista lehdessä
julkaistavista koulutuskoosteista.

Hakulomake